HeBIShandbuch
FAQfernleihe
HeBIScocktail
HessFort

Startseite > Bibliotheken > Adressen

Stadtbücherei

Korbach

Anschrift: Prof.-Kümmell-Str. 14, 34486 Korbach
Telefon: 05631/ 53246
e-Mail: kbbuch@korbach.de
ELN: 0360
ILN: 0
Sigel: 360

HeBIS-Portal

News

19.03.2018
Protokoll AG Portal

Protokoll der Sitzung der AG Portal vom 12.12.2017 ist online.

10.01.2018
Fernleih-Jahresstatistik 2017 online

Die Fernleih-Jahresstatistik 2017 ist nun online verfügbar.

Termine